>> BALTIC HOUSE
BALTIC HOUSE

Dzisiaj:  Sunday  27-05-2018 11:17:49
Podaj login i hasło!
 
Login:
Hasło:
 
Jeżeli macie Państwo problem z hasłem...
Można podać hasło mailem na adres rm@bhgdynia.pl z podaniem numeru lokalu (tylko z adresów w których posiadaniu jest wspólnota)
Listownie poprzez dostarczenie nowego hasła z numerem lokalu i czytelnym podpisem do skrzynki pocztowej Zarządu.

Login i hasło można odebrać osobiście w każdą środę, w godz. 18.00-20.00, w lokalu Zarządu, bud.nr 52 parter.
Spotkania Zarządu odbywają się w środy o godzinie 18.00 w lokalu Zarządu budynek 52 parter.

Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO przeprowadziło realizację budowy
budynków nr 50 i 52 przy ulicy Redłowskiej w Gdyni.
Zasiedlenie w budynku nr 50 rozpoczęło sie wiosna 2007 roku a inwestycja oddana została jesienią 2008 roku.
W budynku nr 50 znajduje się 61 mieszkań oraz 76 miesjc postojowych dla samochodów osobowych na dwóch poziomach.

Budynek nr 52 natomiast posiada 9 lokali usługowych,16 lokali mieszkalnych oraz 34 miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Pierwszy akt notarialny podpisany przez właściciela nieruchomości a nabywcę pierwszego lokalu jak i póżniejsze zasiedlenie lokali mieszkalnych,wiosną 2007 roku,spowodowało, powstanie wspólnoty mieszkaniowej właścicieli lokali.


Pierwsze zebranie właścicieli lokali odbyło się 22 pażdziernika 2008 roku,praktycznie po oddaniu drugiego etapu inwestycji, tj.budynku numer 52 do użytku.Frekwencja na zebraniu włascicieli lokali była wysoka. Podjęto pierwsze uchwały zwiazane z funkcjonowaniem wspólnoty. Wybrany został również pięcioosobowy Zarząd wspólnoty mieszkaniowej.


Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Wspólnoty mieszkaniowej, w drodze Uchwały Zarządu, wspólnota przyjęła nazwę Baltic House.


Wspólnota została zarejestrowana w Urzędzie Statystycznym jak i Urzędzie Skarbowym.
NIP 586 222 66 09
REGON 2206974491
Podstawowym dokumentem w oparciu o który funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa to USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Ustawa o własności lokali
pozostałe dokumenty sa dokumentami wewnetrznymi wspólnoty i zostały przedstawione w zakładce Prawo.


(C) 2008
Pliki Cookies Polityka prywatności

Wspólnota Mieszkaniowa Baltic House ,(C) 2008
81-450 Gdynia ul.Redłowska 50 i 52